English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 2037 بازدید ) ( 100 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : تأثیر فراورده‌های تجاری حاوی مخلوط سویه‌های پروبیوتیک بر کاهش میزان بیسفنول‌آ
خلاصه مقاله : بیسفنول‌آ یک ترکیب صنعتی مهم مورد استفاده در تولید پلی‌کربنات‌ها، رزین‌های اپوکسی و کاغذهای حرارتی در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی مواد شیمیایی در سراسر جهان است.مواجهه با این ترکیب از منابع مختلفی نظیر غذاهای بسته‌بندی شده یا نوشیدنی‌ها امکان‌پذیر است. در سال‌های اخیر ورود این ماده شیمیایی خطرناک به زنجیره‌ی غذایی موجودات زنده به طور چشمگیری افزایش یافته که تبعات جبران‌ناپذیری را بر سلامت انسان‌ها به همراه داشته است. از طرفی، امروزه القای باکتری‌های سودمند یکی از راه‌حل‌های مفید برای نرمال کردن شرایط زیستی و افزایش سطح سلامت بدن است. این راه‌حل از طریق انتقال مکملی از سلول‌های باکتریایی زیست پذیر به داخل بدن میزبان امکان‌پذیر است که به این نوع از میکروب‌ها، پروبیوتیک گویند. البته ترکیب سویه‌های سازگار پروبیوتیکی از گونه‌های مختلف می‌تواند همکاری و همزیستی میان باکتری‌ها را تقویت کند و باعث افزایش اثربخشی درمان شود.در این مطالعه اثر برخی از فرمولاسیون‌های تجاری حاوی باکتری‌های پروبیوتیک موجود در بازار دارویی ایران بر کاهش میزان بیسفنول‌آ بررسی شده است. برای این منظور مقدار بیسفنول‌آ در محیط حاوی فراورده‌های پروبیوتیک در بازه زمانی 24 ساعته توسط کیت الایزا اندازه‌گیری شد. از نتایج به‌دست‌آمده در این بررسی می‌توان نتیجه گرفت که فرآورده‌های حاوی پروبیوتیک بر کاهش میزان بیسفنول‌آ به طور چشمگیری مؤثر بوده‌اند. چهارچوب آزمایش به گونه‌ای تنظیم گردید که با مقایسه و تحلیل نتایج حاصل، کارآمدترین سویه‌ها را در کاهش میزان بیسفنول‌آ تعیین نماید. این نتایج، کاهش معناداری را در مقدار بیسفنول‌آ در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. تقریباً در تمام نمونه‌های مورد آزمایش در طی یک ساعت اول تا 80 درصد از بیسفنول‌آ کاهش یافته بود. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان امید داشت که استفاده منظم از مکمل‌های پروبیوتیک در تعدیل و کاهش اثرات مضر بیسفنول‌آ اثربخش باشد.
کلمات کلیدی : بیسفنول‌آ، زیست پالایی، سم‌شناسی مخلوط سویه‌های پروبیوتیکی
منابع : 1.          Peller JR, Mezyk SP, Cooper WJ. Bisphenol A reactions with hydroxyl radicals: diverse pathways determined between deionized water and tertiary treated wastewater solutions. Research on Chemical Intermediates. 2009 Jan 1;35(1):21-34. 2.          Kuch HM, Ballschmiter K. Determination of endocrine-disrupting phenolic compounds and estrogens in surface and drinking water by HRGC−(NCI)− MS in the picogram per liter range. Environmental science & technology. 2001 Aug 1;35(15):3201-6. 3.          Fromme H, Küchler T, Otto T, Pilz K, Müller J, Wenzel A. Occurrence of phthalates and bisphenol A and F in the environment. Water research. 2002 Mar 31;36(6):1429-38. 4.          Suzuki T, Nakagawa Y, Takano I, Yaguchi K, Yasuda K. Environmental fate of bisphenol A and its biological metabolites in river water and their xeno-estrogenic activity. Environmental science & technology. 2004 Apr 15;38(8):2389-96. 5.          Ragavan KV, Rastogi NK, Thakur MS. Sensors and biosensors for analysis of bisphenol-A. TrAC Trends in Analytical Chemistry. 2013 Dec 31;52:248-60. 6.          Bannister R, Beresford N, May D, Routledge EJ, Jobling S, Rand-Weaver M. Novel estrogen receptor-related transcripts in Marisa cornuarietis; a freshwater snail with reported sensitivity to estrogenic chemicals. Environmental science & technology. 2007 Apr 1;41(7):2643-50. 7.          Vandenberg LN, Maffini MV, Wadia PR, Sonnenschein C, Rubin BS, Soto AM. Exposure to environmentally relevant doses of the xenoestrogen bisphenol-A alters development of the fetal mouse mammary gland. Endocrinology. 2007 Jan;148(1):116-27. 8.          Nakamura K, Itoh K, Sugimoto T, Fushiki S. Prenatal exposure to bisphenol A affects adult murine neocortical structure. Neuroscience letters. 2007 Jun 13;420(2):100-5. 9.          Schecter A, Malik N, Haffner D, Smith S, Harris TR, Paepke O, Birnbaum L. Bisphenol a (BPA) in US food. Environmental science & technology. 2010 Nov 1;44(24):9425-30. 10.       Seachrist DD, Bonk KW, Ho SM, Prins GS, Soto AM, Keri RA. A review of the carcinogenic potential of bisphenol A. Reproductive Toxicology. 2016 Jan 31;59:167-82. 11.       Bautista-Toledo I, Ferro-Garcia MA, Rivera-Utrilla J, Moreno-Castilla C, Vegas Fernandez FJ. Bisphenol A removal from water by activated carbon. Effects of carbon characteristics and solution chemistry. Environmental science & technology. 2005 Aug 15;39(16):6246-50. 12.       Gözmen B, Oturan MA, Oturan N, Erbatur O. Indirect electrochemical treatment of bisphenol A in water via electrochemically generated Fenton's reagent. Environmental science & technology. 2003 Aug 15;37(16):3716-23. 13.       Nomiyama K, Tanizaki T, Koga T, Arizono K, Shinohara R. Oxidative degradation of BPA using TiO2 in water, and transition of estrogenic activity in the degradation pathways. Archives of environmental contamination and toxicology. 2007 Jan 1;52(1):8-15. 14.       Fouda A, Khalil AM, El-Sheikh HH, Abdel-Rhaman EM, Hashem AH. Biodegradation and detoxification of bisphenol-A by filamentous fungi screened from nature. J. Adv. Biol. Biotechnol. 2015;2:123-32. 15.       Zhang W, Yin K, Chen L. Bacteria-mediated bisphenol A degradation. Applied microbiology and biotechnology. 2013 Jul 1;97(13):5681-9. 16.       Preethi S, Sandhya K, Lebonah DE, Prasad CV, Sreedevi B, Chandrasekhar K, Kumari JP. Toxicity of bisphenol a on humans: a review. International Letters of Natural Sciences. 2014;22. 17.       Haskard C, Binnion C, Ahokas J. Factors affecting the sequestration of aflatoxin by Lactobacillusrhamnosusstrain GG. Chemico-biological interactions. 2000 Aug 15;128(1):39-49. 18.       BPA Elisa kit Cat#BPA1/BPA11/BPA21/BPA101. Detroit R&D, Inc. https://www.detroitrandd.com. Published January 2015. 19.       Chapin RE, Adams J, Boekelheide K, Gray LE, Hayward SW, Lees PS, McIntyre BS, Portier KM, Schnorr TM, Selevan SG, Vandenbergh JG. NTP‐CERHR expert panel report on the reproductive and developmental toxicity of bisphenol A. Birth Defects Research Part B: Developmental and Reproductive Toxicology. 2008 Jun 1;83(3):157-395. 20.    Oishi K, Yokoi W, Yoshida Y, Masahiko IT, Sawada H. Effect of probiotics, Bifidobacterium breve andLactobacillus casei, on bisphenol A exposure in rats. Bioscience, biotechnology, and biochemistry. 2008 Jun 23;72(6):1409-15.


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
سوگند سلوکی
(نویسنده مسئول)
1     
محمدرضا فاضلی 2     
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .